Humberto Schwab op Maçonniek Symposium · Transitie in de tijd

Wanneer wij om ons heen kijken in de wereld van vandaag… Wanneer we ervaren hoe wij als mensen handelen en zijn… Wanneer we voelen hoe gebeurtenissen op elkaar inwerken… Dan moeten we vaststellen dat zich om ons heen veel veranderingen voltrekken, met alle gevolgen van dien. Daarbij hoort zeker de vraag hoe wij een balans kunnen blijven vinden tussen de waardevolle elementen van onze tradities enerzijds en nieuwe ontwikkelingen en innovaties anderzijds.

De zo voelbare transitie in de tijd en de vele daaraan gerelateerde vragen en mogelijke benaderingen zullen centraal in de openings speech van Humberto Schwab op het Maçonniek Symposium, op zondag 18 november 2018, te Zeist.